Hos Brask i Söderköping
Utställning i trädgården till det hus som enligt lokal tradition inhyste biskopens tryckeri.
Utställningen berättar om biskopen som också gjorde sig känd som en driven affärsman och skicklig
politiker. Vi skildrar hans förhållande till Söderköping och dess invånare och försöker reda ut detta
med brasklappen och blodbadet. Man kan se man hur hans köksträdgård kan ha sett ut.
Tid: 25 juni – 11 augusti, dagligen kl 11-19
Plats: Det s.k. Braskens tryckeri på Munkbrogatan 6 i Söderköping
Kostnad: Fri entré (utom den 10/7)
Arrangör: Medeltidscentrum Söderköping och Folkuniversitetet.

Tornen i Söderköping
För 800 år sedan var Söderköping en stor stad. I marken under våra fötter finns mycket från
medeltidens värld bevarat. TORNEN I SÖDERKÖPING bjuder på en lekfull vandring genom nu och då för
alla från 4 år. I de sex tornen möter vi barnen Nu och Då, alltid ute på nya äventyr som skildras i
spännande dioramor. Ord- och bildmaskiner, talande figurer och varelser i mörka källargluggar ingår
också.
Tid: Under sommaren
Plats: Hospitalsgatan
Kostnad:
Arrangör: Medeltidscentrum Söderköping och Folkuniversitetet.

Vi lär oss om Biskop Brask!
Braskcupen — Alosa Pipare spelar och sjunger 1500-talsmusik — Mikael Andersson ger det
historiska perspektivet på biskop Hans Brask — Tipspromenad — Kaffe med våfflor i
hembygdsgården.
Tid: Söndagen den 25 augusti 2013
kl 9.00 går Braskcupen. Vi tävlar med den moderna 1500-talsefterföljaren till kägelspelet, boule.
Banorna ligger bakom församlingshemmet.
kl 13.00 i Kimstad kyrka möter vi Alosa Pipare, som spelar och sjunger 1500-talsmusik och
Mikael Andersson som ger det historiska perspektivet på biskop Hans Brask. Detta och
en skriftlig dokumentation gör det möjligt att med framgång klara den efterföljande
tipspromenaden.
cirka 14.30 Tipspromenad
Därefter, kaffe med våfflor i hembygdsgården.
Plats: Bakom församlingshemmet, Kimstad kyrka respektive hembygdsgården.
Anmälan: 011-53305. Begränsat antal deltagare, 40 stycken.
Arrangör: Borgs församling, Frivilliggruppen i Kimstad och Hembygdsföreningen i Kimstad.
Sponsorer: Sparbanksstiftelsen ALFA-Swedbank, Lions Kimstad, ICA nära Brasken.