Den siste katolske biskopen

År 2013 år är det 500 år sedan Hans Brask blev biskop i Linköpings stift!
Den siste katolske biskopen i en tid då det moderna Sverige grundades, Kalmarunionen upplöstes
och reformationen påverkade kyrka och statsskick.
En jubileumskommitté förbereder Brasks 500-årsjubiléum och nu har nedräkningen börjat!
Mycket är redan förberett. En projektplan har tagits fram. En bok om Hans Brask och hans tid
Visby och Växjö
stift, som ju tillhörde Linköpings stift under medeltiden.
Men det mesta av arbetet är tänkt att vila på de olika föreningarna/organisationerna i stiftet.

Den 12 april samlades representanter från 19 olika föreningar, församlingar och andra organisationer i Linköpings stift till uppstartsmöte i Brasks Borgstuga på Linköpings slott. Kontakter
knöts och många idéer kläcktes: Festmässa i
Domkyrkan, Renässansmusik med dansuppvisning på Slottet, Pop Up-restauranger kopplade
till olika events, Guidade turer med Brasktema
i Linköping och Söderköping, Matresor i Östergötland, Framtagande av en Braskmeny som
krögare kan servera, Matseminarium om äldre
tiders mathållning, Föreläsningsserier över hela
till Braskens biskopsboställen, Äventyr kring
Bersbo gruvor. Utställningar på olika museer med
tema Brask och brytningstiden.
Allteftersom idéerna tar form kommer de att presenteras i Evenemangkalendern på hemsidan.
Logotypen som bygger på Brasks egen vapensköld blir vårt signum.
Den 26 maj i år kan den som vill besöka Linköpings slott vid Fastighetsverkets evenemang
Hemliga rum då Brunnsrummet, Borgstugan och de nordvästra källarna visas upp för allmänheten.
Den 24 november blir det ett halvdagsseminarium om biskop Brask på Östergötlands museum.
Den 10 februari 2013 invigs jubileet med en gudstjänst i Brasks anda i Linköpings Domkyrka.
Jubileumskommittén uppgift är att vara idégivare, bollplank, och sammanhållande kraft.
Jubileet beskyddas av landshövding Elisabeth Nilsson och biskop Martin Modéus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *