Evenemang

Snart är det 500 år sedan biskop Brask blev biskop i Linköpings stift!
Det vill vi fira med en mängd olika evenemang! Våren 2011 bildades en jubiléumskommitté med
representanter från olika organisationer för att förbereda 500 årsjubileet.

Vem var biskop Brask?
Han var en mångsysslare med stor bildning, en renässansfurste med egen armé, den siste katolske
biskopen utsedd av påven i Rom. Han sägs ha klarat sig från Stockholms blodbad genom att ha
smugglat in en liten lapp i sitt sigill ”här till var jag nödd och tvungen”, det som idag kallas för
”en Brasklapp”. Ett uttryck som vi alla ibland använder utan att tänka på upphovet. Som biskop
i Linköping styrde han över Sveriges rikaste och mäktigaste stift — och bebodde biskopshusen
i bl a Vadstena, Visby, Munkeboda och på Linköpings slott som då var biskopsgård. Han hade
studerat i Tyskland och Rom och var sin tids mest bildade biskop. Men han hade även fiender, han
lierade sig med den danske kungen innan han bytte sida och stödde Gustav Vasas väg till makten.
Det finns oerhört mycket att berätta om biskop Brask och det är vad det här jubileet går ut på.

Vem ska delta i jubileet?
Alla intresserade! — Församlingar som har minnen efter biskop Brask, föreningar och organisationer som känner sig berörda och vill bidraga till jubileet. För att vi ska få ihop ett varierat
program behöver vi hjälp av alla som på något vis har anknytning till biskop Brask. Kanske har
ni något ni vill delta med alltifrån brev, dokument, renässansmusik, 1500-tals kläder, skådespel,
barn och ungdomsaktiviteter och utställningar. Genom samarbete kommer vi att kunna få till ett
spännande och fylligt programutbud för jubileumsåret.
Jubileumsåret 2013 invigs i februari och då ska hela programmet presenteras.

Hur börjar vi?
Ett uppstartsmöte kommer att hållas i Braskens Borgstuga på Linköpings slott 12 april. Platsen
är vald för att vi ska känna historiens vingslag. Vi kommer att ge en presentation av hur
biskopsborgen såg ut på Brasks tid. En lista på stiftelser och fonder som man kan söka bidrag
från kommer att presenteras. Vi kommer också att prata om hur marknadsföringen av de olika
evenemangen ska gå till. Bland annat kommer vi dela ut profilprodukter för att sprida budskapet, tex t-shirts och vattenflaskor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *