Jubileet

Snart skriver vi 2013 – det år då vi påminns om att Biskop Hans Brask vigdes till biskop för 500
år sedan i Linköpings domkyrka. Förberedelser för jubileet är i full gång.
Den 20 september samlades representanter för deltagande föreningar och organisa-tioner i
biskopsgården. Programaktiviteter för Braskåret listades. Listan kommer att läggas ut på jubileets
hemsida, www.brask2013.se och fyllas på allt efter hand. Redan nu inbjuds till de inledande
begivenheterna.

Seminarium på Östergötlands museum den 24 november kl 13
Fil.dr. Per Stobaeus, professorerna Kjell O Lejon och Magnus Nyman samt doktorand Erik
Petersson föreläser. Arrangörer är Domkyrkans Vänner, Stiftshistoriska Sällskapet i Linköpings
stift, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening, Linköpings slotts- och domkyrkomuseum
och Östergötlands museum i samarbete med Folkuniversitetet. Inträde 100 kr, fritt för de
arrangerade föreningarnas medlemmar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *