m Biskop Hans Brask 1513-2013BRASK — avgörande dagar i biskopens livPjäsen utspelas i mitten av juni 1527. Biskop Brask har precis kommit hem från Västerås Riksdag — en av de mest avgörande riksdagarna i Sveriges historia. Kung Gustaf Eriksson (Vasa) har med politisk utpressnng och hot genomfört "ordinantian", som innebär att från och med nu så är kyrkan i Sverige en "statskyrka". Det betyder att kungen/staten kan lägga beslag på kyrkans rikedomar (som Gustaf behövde) och att han kan utnämna biskopar. Han berövar också kyrkan (och därmed påven i Rom) all politisk makt.

Biskopen är bedrövad och vet inte riktigt vad han ska ta sig till. Han har fått förslag från olika medarbetare: dra dig tillbaks och bli pensionär — gör motstånd och kanske bli martyr — gör som kungen säger och anpassa dig. Det är inget lätt val. Han väljer till slut att skjuta upp problemet: han ger sig av på en visitationsresa till Visby (som hörde till Linköpings stift men var danskt), och han kommer inte mer tillbaka hem till Linköping. Han är alltså en förlorare — men under pjäsens gång får han hjälp med att klä på sig hela biskopsskruden och blir därigenom an förlorare med auktoritet och värdighet.

Eric Åkerlund har skrivit pjäsen. Domkyrkoförsamlingen producerar tillsammans med Sarring Kulturproduktion AB. Genom ett fint samarbete med Östgötatetern har vi lyckats få loss en av deras starkaste skådespelare till rollen som Brask: Willy Boholm. Regissör: Göran Sarring. Pjäsen har en roll till: en ung pojke (en diakon) som hjälper Brask, den rollen är inte tillsatt än. Domkyrkans textilexpert Thomas Malm hjälper till med den pampiga biskopsdräkten.

Pjäsen är kort, och utgör inget självständigt helaftonsprogram, utan är tänkt att ingå som kulturinslag när man arrangerar föreläsningar, seminarier, konserter, konferenser...

Biljetterna kan finansieras med diverse små lån från Lånemäklaren.

Säljblad finns här.

Produceras av Linköpings domkyrkoförsamling och Sarring Kulturproduktion i samarbete med Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum, Östgötateatern och Sensus.